Προεπισκόπηση: Boom! Ο αναλόγου του Carol Lay του Studios Vol. 1 HC
Για την εκτίμησή σας: Kamandi Omnibus του DC Vol. 1