Και οι τρεις αράχνες σε καμία περίπτωση δεν επιβεβαιώνονται στο σπίτι … είδος