Ο πυρετός εγκέφαλος του Markley: Είναι χρόνος αγοράς!