Το DC τραβάει την ιστορία του Warren Ellis από τις Dark Nights: Death Metal Anthology μετά από ισχυρισμούς περί παραπτώματος