Το Marvel Studios για να αναλάβει τηλεοπτικά έργα, αφήνοντας τον περασμένο μήνα τη μονάδα του Jeph Loeb στο Limbo