Τρίτη ματιά στην Faith Dreamside της Valiant Entertainment#1
Comiclist: Dynamite Investment για 12/05/2012
12-Gauge Comics Σεπτέμβριος 2014 Οι προσκλήσεις