Το Femme Fatale από το Marquee
COMICLIST: BOOM! Studios Νέες κυκλοφορίες για 08/26/2015
Προεπισκοπήσεις ComicList: Transformers Unicron#4
Ο καρκίνος της μαμάς
Comiclist: Valiant Investment Νέες κυκλοφορίες για 11/12/2014
Προεπισκόπηση ComicList: Doctor Who The Tenth Doctor Έτος Τρίτη#8
Julian Plenti- “Julian Plenti είναι. . . Skyscraper “
Προεπισκοπήσεις ComicList: Transformers First Strike#1
Προεπισκόπηση Comiclist: Οι θρύλοι της Dark Souls της Flame#2